لیست قیمت تردمیل

10 / 10
از 1 کاربر

قیمت یک الگوی مهم در تصمیم گیری ها و تعیین کننده ترین امر در انتخاب یک کالا می باشد ، اولین امری که در مواجهه با قیمت کالا در ذهن مشتری ایجاد می گردد این است که به نسبت افزایش قیمت کالا ، کیفیت نیز افزایش می یابد ، در صنعت تردمیل نیز مانند تمامی کالا ها بر اساس قیمت تردمیل ، قابلیت ها و سایز دستگاه تغییر می یابد ، اما این امر در تردمیل صادق نیست که کیفیت قربانی قیمت گردد ، قیمت تردمیل بر اساس قابلیت ها و ظرفیت تحمل بار تعیین می گردد ، اگر کاربری که از تردمیل استفاده می نماید وزن پایینی داشته باشد نیاز به هزینه برای خرید تردمیل با قیمت بالا نیست و می توان بر اساس وزن ، دستگاهی با قیمت مناسب انتخاب نمود ، قیمت تردمیل علاوه بر اساس وزن و ظرفیت به قابلیت هایی مانند شیب برقی ، چند کاره بودن تردمیل بستگی دارد .

لیست قیمت تردمیل به شرح زیر می باشد .

 شماره  اسم  برند  قیمت  جزئیات بیشتر
1

تردمیل پرومستر MT 1000

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

پرومستر  2.800.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 1000
2

تردمیل پرومستر MT 1500

2.7 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 3.100.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 1500
3

تردمیل پرومستر MT 2000

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 2000
4 تردمیل پرومستر MT 2500

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 2500
 6 تردمیل پرومستر MT 3500

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 3500
7

تردمیل پرومستر T500

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر T500
8

تردمیل پرومستر MT 9000

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر  ....  تردمیل پرومستر MT 9000
9

تردمیل توربو فیتنس Run 30

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 4.240.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس Run 30
9

تردمیل توربوفیتنس F16

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 3.100.000 تومان  تردمیل توربوفیتنس F16
9

تردمیل توربو فیتنس F22

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 3.480.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس F22
9

تردمیل توربوفیتنس F24

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 3.680.000 تومان  تردمیل توربوفیتنس F24
9

تردمیل توربو فیتنس Run 40

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 4.600.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس Run 40
9

تردمیل توربوفیتنس Motion 60

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 5.280.000 تومان  تردمیل توربوفیتنس Motion 60
9

تردمیل توربو فیتنس TF 230

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF230
10

تردمیل توربو فیتنس TF 100

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 2.190.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF100
11

تردمیل توربو فیتنس TF 2400

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 3.070.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF2400
12

تردمیل توربو فیتنس TF 2200

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 2.670.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF2200
13

تردمیل توربو فیتنس TF 80

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 1.870.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF80
14

تردمیل توربو فیتنس TF 1900

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 2.230.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF1900
15 تردمیل توربو فیتنس TF 200

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 2.690.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF200
16 تردمیل توربو فیتنس TF 250

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 3.730.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF250
17

تردمیل توربو فیتنس LX 740

5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 4.590.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس LX740
18

تردمیل توربو فیتنس TF 500

5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF500
19

تردمیل توربو فیتنس TF 150

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 2.590.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF150
20 تردمیل توربو فیتنس TF 330

3.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF330
21 تردمیل توربو فیتنس TF 220

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF220
21 تردمیل توربو فیتنس 80 NEW

2.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 1.960.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 80 NEW
21 تردمیل توربو فیتنس 1900 NEW

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 2.360.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 1900 NEW
22

تردمیل توربو فیتنس TF 800

2 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 6.900.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF800
23

تردمیل توربو فیتنس LX 770

1.5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس LX770
24

تردمیل توربو فیتنس TF 9300

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 9.240.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF9300
25

تردمیل جی کی اکسر  Turbo 772

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 2.930.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  Turbo 772
26 تردمیل جی کی اکسر  M Power 880

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 4.340.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  M Power 880
27 تردمیل جی کی اکسر FOCUS 860

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 4.440.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر FOCUS 860
28 تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 3.520.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776
29 تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 5.240.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575
30 تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 375

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 4.480.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776
31 تردمیل جی کی اکسر VIGOR 735

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر ....  تردمیل جی کی اکسر VIGOR735
32 تردمیل جی کی اکسر M Power 830

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 3.890.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر M Power 830
33 تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 555

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 4.770.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 555
34 تردمیل جی کی اکسر Gotech 9967

3 اسب بخار AC+ تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 12.100.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر Gotech 9967
35 تردمیل جی کی اکسر Modern 778

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر  ....  تردمیل جی کی اکسر Modern 778
36 تردمیل جی کی اکسر Gotech 9968

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر  ....  تردمیل جی کی اکسر Gotech 9968
37 تردمیل جی کی اکسر SPRINT 9875A

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر  ....  تردمیل جی کی اکسر SPRINT 9875A
38

تردمیل پاندا DK11

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 4.250.000 تومان  تردمیل پاندا DK11
39 تردمیل پاندا 9003D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 3.100.000 تومان  تردمیل پاندا 9003D
40 تردمیل پاندا 8008B

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 6.430.000 تومان  تردمیل پاندا 8008B
41 تردمیل پاندا 8012D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.290.000 تومان  تردمیل پاندا 8012D
42 تردمیل پاندا DK19

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا DK19
43 تردمیل پاندا 8012

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.020.000 تومان  تردمیل پاندا 8012
44 تردمیل پاندا 9003

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.830.000 تومان  تردمیل پاندا 9003
45 تردمیل پاندا DK14

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.230.000 تومان  تردمیل پاندا DK14
46 تردمیل پاندا DK14D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.450.000 تومان  تردمیل پاندا DK14D
47 تردمیل پاندا DK15

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.340.000 تومان  تردمیل پاندا DK15
48 تردمیل پاندا DK15D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا DK15D
49 تردمیل پاندا T800

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.340.000 تومان  تردمیل پاندا T800
50 تردمیل پاندا T800D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.560.000 تومان  تردمیل پاندا T800D
51 تردمیل پاندا 8018

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 3.590.000 تومان  تردمیل پاندا 8018
52 تردمیل پاندا F22

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا  ....  تردمیل پاندا F22
53 تردمیل پاندا T83D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا  ....  تردمیل پاندا T83D
54 تردمیل پاندا F18

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا  ....  تردمیل پاندا F18
55

تردمیل باشگاهی پاندا S998B

6 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 10.680.000 تومان  تردمیل باشگاهی پاندا S998B
56 تردمیل آیرون مستر MT 280

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 1.630.000 تومان  تردمیل آیرون مستر MT 280
57 تردمیل آیرون مستر T900

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 2.120.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T900
58 تردمیل آیرون مستر T900D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 2.450.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T900D
59 تردمیل آیرون مستر F30D

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 3.210.000 تومان  تردمیل آیرون مستر F30D
60 تردمیل آیرون مستر F30

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 2.940.000 تومان  تردمیل آیرون مستر F30
61 تردمیل آیرون مستر Bj 8002

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 3.210.000 تومان  تردمیل آیرون مستر Bj 8002
61 تردمیل آیرون مستر T930

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 2.340.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T930
61 تردمیل آیرون مستر T930D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 2.560.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T930D
62 تردمیل باشگاهی آیرون مستر

6 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 14.700.000 تومان  تردمیل باشگاهی آیرون مستر
63 تردمیل استرانگ ES 4500 I

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.300.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4500 I
64 تردمیل استرانگ ES 4200

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 1.700.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4200
65 تردمیل استرانگ ES 4200M

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 1.850.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4200M
66 تردمیل استرانگ ES 5802 I

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.250.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 5802 I
67 تردمیل استرانگ ES 5802IM

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.400.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 5802IM
 68 تردمیل استرانگ ES 510BM

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 510BM
 69 تردمیل استرانگ ES 510B

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 510B
70 تردمیل استرانگ ES 4500 IM

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.500.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4500 IM
 71 تردمیل استرانگ ES 8600

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 3.750.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 8600
 72 تردمیل استرانگ ES 4600 I

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.300.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4600 I
 73 تردمیل استرانگ ES 4600IM

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 4600IM
 74 تردمیل استرانگ ES 510A

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 1.650.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 510A
 75 تردمیل استرانگ ES 510AM

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 510AM
 76 تردمیل استرانگ ES 510IM

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 510IM
 77 تردمیل استرانگ ES 510I

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 510I
 78 تردمیل استرانگ ES 800 C

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 4.750.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 800 C
 79 تردمیل استرانگ ES 660C

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 660C
 80 تردمیل استرانگ ES-7200

4 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 8.000.000 تومان  تردمیل استرانگ ES-7200
81 تردمیل اسپرتک 8801

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 3.350.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8801
82 تردمیل اسپرتک 8802

3.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 3.550.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8802
83 تردمیل اسپرتک 8501

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 8501
84 تردمیل اسپرتک 8502

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 3.050.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8502
85 تردمیل اسپرتک 6601

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 6601
86 تردمیل اسپرتک Turbo 4000

4.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 4.300.000 تومان  تردمیل اسپرتک Turbo 4000
87 تردمیل اسپرتک 5501

3.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 3.050.000 تومان  تردمیل اسپرتک 5501
87 تردمیل اسپرتک 5502

3.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 3.250.000 تومان  تردمیل اسپرتک 5502
87 تردمیل اسپرتک 8902

3.5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 4.450.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8902
87 تردمیل اسپرتک 8903

3.5 اسب بخار AC + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 4.700.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8903
87 تردمیل اسپرتک 9501

4.2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 4.500.000 تومان  تردمیل اسپرتک 9501
88 تردمیل پروتئوس PMT 4000

1.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PMT4000
 89 تردمیل پروتئوس PMT 4000M

1.25 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PMT 4000M
 90 تردمیل پروتئوس PST 4300

2.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 2.900.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST 4300
 91 تردمیل پروتئوس PST 5100

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 4.520.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST5100
 92 تردمیل پروتئوس PST 4500

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 3.170.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST4500
93 تردمیل پروتئوس PST 4800

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  4.160.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST4800
94 تردمیل پروتئوس PMT 5100

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PMT5100
95 تردمیل پروتئوس PST 4300M

2.25 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PST 4300M
 96 تردمیل پروتئوس PRT 1000

1 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PRT 1000
97 تردمیل پروتئوس MTM 6520

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس MTM 6520
98 تردمیل پروتئوس LDT-7560

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس LDT-7560
99 تردمیل پروتئوس PMT4550

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PMT4550
100 تردمیل پروتئوس PRT 1000M

1 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PRT 1000M
101 تردمیل پروتئوس LDT 6560

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس LDT 6560
102 تردمیل پروتئوس Pro Master T12

5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 18.500.000 تومان  تردمیل پروتئوس Pro Master T12
103 تردمیل گرین لایف TVS 002

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  2.000.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 002
104 تردمیل گرین لایف TVS 004

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  2.400.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 004
105 تردمیل گرین لایف TVS 003

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  2.200.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 003
106 تردمیل گرین لایف TVS 001

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  ....  تردمیل گرین لایف TVS 001
107 تردمیل گرین لایف TVS 017

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  4.100.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 017
108 تردمیل گرین لایف TVS 017

3 اسب بخار AC+ تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  5.800.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 017
109 تردمیل بی اچ فیتنس I RC01 Dual

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس 4.950.000 تومان  تردمیل بی اچ فیتنس I RC01 Dual
110 تردمیل بی اچ فیتنس F1 Smart

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1 Smart
111 تردمیل بی اچ فیتنس i.Pioneer Run Dual

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس i.Pioneer Run Dual
112 تردمیل بی اچ فیتنس I RC04 Dual

3.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس 5.950.000 تومان  تردمیل بی اچ فیتنس I RC04 Dual
113 تردمیل بی اچ فیتنس F3

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F3
114 تردمیل بی اچ فیتنس F1

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1
115 تردمیل بی اچ فیتنس I RC09 DUAL

4 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس 7.950.000 تومان  تردمیل بی اچ فیتنس I RC09 DUAL
116 تردمیل بی اچ فیتنس Cruiser V50

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Cruiser V50
117 تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer Star

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer Star
118 تردمیل بی اچ فیتنس F2W Dual

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F2W Dual
119 تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer R2

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس 3.350.000 تومان  تردمیل بی اچ فیتنس Prisma M10
120 تردمیل بی اچ فیتنس F1 Dual

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1 Dual
121 تردمیل بی اچ فیتنس I S Premium

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I S Premium
122 تردمیل بی اچ فیتنس SX Pro

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس SX Pro
123 تردمیل بی اچ فیتنس F0

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F0
124 تردمیل بی اچ فیتنس Luxor

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Luxor
125 تردمیل بی اچ فیتنس Jet Set S30

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Jet Set S30
126 تردمیل بی اچ فیتنس I S PRO

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I S PRO
127 تردمیل ریباک GT40

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 ریباک 4.950.000 تومان  تردمیل ریباک GT40
128  تردمیل ریباک GT50

2.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 ریباک 5.950.000 تومان  تردمیل ریباک GT50
129  تردمیل ریباک GT60

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 ریباک 6.950.000 تومان  تردمیل ریباک GT60
130  تردمیل تاپ فرم 9915

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.375.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9915
131  تردمیل تاپ فرم 9905

1.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.237.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 9905
132  تردمیل تاپ فرم 9909

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم ....  تردمیل تاپ فرم 9909
133  تردمیل تاپ فرم 9907

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.687.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 9907
134  تردمیل تاپ فرم 9999

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم ....  تردمیل تاپ فرم 9999
 135  تردمیل تاپ فرم 5181

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم ....  تردمیل تاپ فرم 5181
136  تردمیل تاپ فرم 5182

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم ....  تردمیل تاپ فرم 5182
137  تردمیل تاپ فرم 9917

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.812.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 9917
138  تردمیل تاپ فرم 9990

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم ....  تردمیل تاپ فرم 9990
139  تردمیل تاپ فرم 5278

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم ....  تردمیل تاپ فرم 5278
140  تردمیل تاپ فرم 9919

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم ....  تردمیل تاپ فرم 9919
141  تردمیل تاپ فرم 9991

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  1.875.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9991
142  تردمیل تاپ فرم 5186

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5186
143  تردمیل تاپ فرم 5187

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5187
144 تردمیل تاپ فرم 5176

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  2.312.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 5176
145  تردمیل تاپ فرم 5177

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  2.500.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 5177
146 تردمیل تاپ فرم 5040

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5040
147 تردمیل تاپ فرم 5118

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  1.875.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 5118
148 تردمیل تاپ فرم 5117

1.2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  1.687.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 5117
149 تردمیل تاپ فرم 5191

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم   4.875.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 5117
150 تردمیل تاپ فرم 5300

4 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم    7.125.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 5117
150 تردمیل TF 180SM

2.25 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 18 ماه گارانتی

 تکنوفیت ....  تردمیل TF 180SM
150 تردمیل TF 350SM

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 18 ماه گارانتی

  تکنوفیت  2.510.000 تومان  تردمیل TF 350SM
150 تردمیل TF 350S

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 18 ماه گارانتی

  تکنوفیت  2.250.000 تومان تردمیل TF 350S 
150 تردمیل TF 190M

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 18 ماه گارانتی

  تکنوفیت  1.990.000 تومان  تردمیل TF 190M
150 تردمیل TF 190

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 18 ماه گارانتی

  تکنوفیت  1.830.000 تومان  تردمیل TF 190

 

تردمیل آیرون مستر T930

ارسال نظر

نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()