لیست قیمت تردمیل

10 / 10
از 1 کاربر

قیمت یک الگوی مهم در تصمیم گیری ها و تعیین کننده ترین امر در انتخاب یک کالا می باشد ، اولین امری که در مواجهه با قیمت کالا در ذهن مشتری ایجاد می گردد این است که به نسبت افزایش قیمت کالا ، کیفیت نیز افزایش می یابد ، در صنعت تردمیل نیز مانند تمامی کالا ها بر اساس قیمت تردمیل ، قابلیت ها و سایز دستگاه تغییر می یابد ، اما این امر در تردمیل صادق نیست که کیفیت قربانی قیمت گردد ، قیمت تردمیل بر اساس قابلیت ها و ظرفیت تحمل بار تعیین می گردد ، اگر کاربری که از تردمیل استفاده می نماید وزن پایینی داشته باشد نیاز به هزینه برای خرید تردمیل با قیمت بالا نیست و می توان بر اساس وزن ، دستگاهی با قیمت مناسب انتخاب نمود ، قیمت تردمیل علاوه بر اساس وزن و ظرفیت به قابلیت هایی مانند شیب برقی ، چند کاره بودن تردمیل بستگی دارد .

لیست قیمت تردمیل به شرح زیر می باشد .

 شماره  اسم  برند  قیمت  جزئیات بیشتر
1

تردمیل پرومستر MT 1000

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

پرومستر  2.800.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 1000
2

تردمیل پرومستر MT 1500

2.7 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 3.100.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 1500
3

تردمیل پرومستر MT 2000

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 2000
4 تردمیل پرومستر MT 2500

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 2500
5 تردمیل پرومستر MT 500

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 500
 6 تردمیل پرومستر MT 600

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 2.890.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 600
7

تردمیل پرومستر T500

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر T500
8

تردمیل پرومستر MT 9000

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر  ....  تردمیل پرومستر MT 9000
9

تردمیل توربو فیتنس TF230

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF230
10

تردمیل توربو فیتنس TF100

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 2.190.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF100
11

تردمیل توربو فیتنس TF2400

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 3.070.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF2400
12

تردمیل توربو فیتنس TF2200

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 2.670.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF2200
13

تردمیل توربو فیتنس TF80

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF80
14

تردمیل توربو فیتنس TF1900

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 2.230.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF1900
15 تردمیل توربو فیتنس TF200

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس  2.690.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF200
16 تردمیل توربو فیتنس TF250

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 3.730.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF250
17

تردمیل توربو فیتنس LX740

5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 4.590.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس LX740
18

تردمیل توربو فیتنس TF500

5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 4.270.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF500
19

تردمیل توربو فیتنس TF150

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس  2.590.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF150
20 تردمیل توربو فیتنس TF330

3.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF330
21 تردمیل توربو فیتنس TF220

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس  ....  تردمیل توربو فیتنس TF220
22

تردمیل توربو فیتنس TF800

2 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF800
23

تردمیل توربو فیتنس LX770

1.5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 6.335.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس LX770
24

تردمیل توربو فیتنس TF9300

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF9300
25

تردمیل جی کی اکسر  Turbo 772

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 2.930.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  Turbo 772
26 تردمیل جی کی اکسر  M Power 880

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 4.340.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  M Power 880
27 تردمیل جی کی اکسر FOCUS 860

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 4.440.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر FOCUS 860
28 تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 3.520.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776
29 تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 5.240.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575
30 تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 375

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 4.480.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776
31 تردمیل جی کی اکسر VIGOR735

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 2.300.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر VIGOR735
32 تردمیل جی کی اکسر M Power 830

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 3.890.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر M Power 830
33 تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 555

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 4.770.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 555
34 تردمیل جی کی اکسر Gotech 9967

3 اسب بخار AC+ تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 12.100.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر Gotech 9967
35 تردمیل جی کی اکسر Modern 778

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر  ....  تردمیل جی کی اکسر Modern 778
36 تردمیل جی کی اکسر Gotech 9968

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر  ....  تردمیل جی کی اکسر Gotech 9968
37 تردمیل جی کی اکسر SPRINT 9875A

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر  ....  تردمیل جی کی اکسر SPRINT 9875A
38

تردمیل پاندا DK11

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 4.250.000 تومان  تردمیل پاندا DK11
39 تردمیل پاندا 9003D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 3.100.000 تومان  تردمیل پاندا 9003D
40 تردمیل پاندا 8008B

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 6.430.000 تومان  تردمیل پاندا 8008B
41 تردمیل پاندا 8012D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.290.000 تومان  تردمیل پاندا 8012D
42 تردمیل پاندا DK19

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا DK19
43 تردمیل پاندا 8012

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.020.000 تومان  تردمیل پاندا 8012
44 تردمیل پاندا 9003

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.830.000 تومان  تردمیل پاندا 9003
45 تردمیل پاندا DK14

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.230.000 تومان  تردمیل پاندا DK14
46 تردمیل پاندا DK14D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.450.000 تومان  تردمیل پاندا DK14D
47 تردمیل پاندا DK15

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.340.000 تومان  تردمیل پاندا DK15
48 تردمیل پاندا DK15D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.560.000 تومان  تردمیل پاندا DK15D
49 تردمیل پاندا T800

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.340.000 تومان  تردمیل پاندا T800
50 تردمیل پاندا T800D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 2.560.000 تومان  تردمیل پاندا T800D
51 تردمیل پاندا 8018

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 3.590.000 تومان  تردمیل پاندا 8018
52 تردمیل پاندا F22

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا  ....  تردمیل پاندا F22
53 تردمیل پاندا T83D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا  ....  تردمیل پاندا T83D
54 تردمیل پاندا F18

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا  ....  تردمیل پاندا F18
55

تردمیل باشگاهی پاندا S998B

6 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 10.680.000 تومان  تردمیل باشگاهی پاندا S998B
56 تردمیل آیرون مستر MT 280

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 1.630.000 تومان  تردمیل آیرون مستر MT 280
57 تردمیل آیرون مستر T900

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 2.120.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T900
58 تردمیل آیرون مستر T900D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 2.450.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T900D
59 تردمیل آیرون مستر F30D

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 3.210.000 تومان  تردمیل آیرون مستر F30D
60 تردمیل آیرون مستر F30

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 2.940.000 تومان  تردمیل آیرون مستر F30
61 تردمیل آیرون مستر Bj 8002

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 3.210.000 تومان  تردمیل آیرون مستر Bj 8002
62 تردمیل باشگاهی آیرون مستر

6 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 14.700.000 تومان  تردمیل باشگاهی آیرون مستر
63 تردمیل استرانگ ES 4500 I

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.219.500 تومان  تردمیل استرانگ ES 4500 I
64 تردمیل استرانگ ES 4200

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 1.620.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4200
65 تردمیل استرانگ ES 4200M

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 1.770.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4200M
66 تردمیل استرانگ ES 5802 I

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.230.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 5802 I
67 تردمیل استرانگ ES 5802IM

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.380.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 5802IM
 68 تردمیل استرانگ ES 510BM

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 510BM
 69 تردمیل استرانگ ES 510B

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 510B
70 تردمیل استرانگ ES 4500 IM

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.362.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4500 IM
 71 تردمیل استرانگ ES 8600

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 3.642.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 8600
 72 تردمیل استرانگ ES 4600 I

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 4600 I
 73 تردمیل استرانگ ES 4600IM

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 4600IM
 74 تردمیل استرانگ ES 510A

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 510A
 75 تردمیل استرانگ ES 510AM

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 1.771.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 510AM
 66 تردمیل استرانگ ES 510IM

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 1.914.500 تومان  تردمیل استرانگ ES 510IM
 67 تردمیل استرانگ ES 510I

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 1.778.500 تومان  تردمیل استرانگ ES 510I
 68 تردمیل استرانگ ES 800 C

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 4.919.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 800 C
 69 تردمیل استرانگ ES 660C

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 2.439.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 660C
 70 تردمیل استرانگ ES-7200

4 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 7.414.000 تومان  تردمیل استرانگ ES-7200
71 تردمیل اسپرتک 8801

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 3.350.000  تردمیل اسپرتک 8801
72 تردمیل اسپرتک 8802

3.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 8802
73 تردمیل اسپرتک 8501

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 8501
74 تردمیل اسپرتک 8502

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 2.900.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8502
75 تردمیل اسپرتک 6601

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 6601
75 تردمیل اسپرتک Turbo 4000

4.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 4.300.000 تومان  تردمیل اسپرتک Turbo 4000
76 تردمیل پروتئوس PMT4000

1.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PMT4000
 77 تردمیل پروتئوس PMT 4000M

1.25 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PMT 4000M
 78 تردمیل پروتئوس PST 4300

2.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 2.900.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST 4300
 79 تردمیل پروتئوس PST5100

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 4.520.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST5100
 80 تردمیل پروتئوس PST4500

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 3.170.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST4500
81 تردمیل پروتئوس PST4800

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  3.950.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST4800
82 تردمیل پروتئوس PMT5100

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PMT5100
 83 تردمیل پروتئوس PST 4300M

2.25 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PST 4300M
 84 تردمیل پروتئوس PRT 1000

1 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PRT 1000
85 تردمیل پروتئوس MTM 6520

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس MTM 6520
86 تردمیل پروتئوس LDT-7560

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس LDT-7560
87 تردمیل پروتئوس PMT4550

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PMT4550
88 تردمیل پروتئوس PRT 1000M

1 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PRT 1000M
89 تردمیل پروتئوس LDT 6560

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس LDT 6560
90 تردمیل پروتئوس Pro Master T12

5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 18.500.000 تومان  تردمیل پروتئوس Pro Master T12
91 تردمیل گرین لایف TVS 002

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  2.000.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 002
92 تردمیل گرین لایف TVS 004

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  2.400.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 004
93 تردمیل گرین لایف TVS 003

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  2.200.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 003
94 تردمیل گرین لایف TVS 001

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  1.850.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 001
95 تردمیل گرین لایف TVS 017

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  4.100.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 017
96 تردمیل گرین لایف TVS 017

3 اسب بخار AC+ تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

  5.800.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 017
97 تردمیل بی اچ فیتنس I RC01 Dual

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس ....  تردمیل بی اچ فیتنس I RC01 Dual
98 تردمیل بی اچ فیتنس F1 Smart

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1 Smart
99 تردمیل بی اچ فیتنس i.Pioneer Run Dual

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس i.Pioneer Run Dual
100 تردمیل بی اچ فیتنس I RC04 Dual

3.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I RC04 Dual
101 تردمیل بی اچ فیتنس F3

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F3
102 تردمیل بی اچ فیتنس F1

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1
103 تردمیل بی اچ فیتنس I RC09 DUAL

4 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I RC09 DUAL
104 تردمیل بی اچ فیتنس Cruiser V50

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Cruiser V50
105 تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer Star

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer Star
106 تردمیل بی اچ فیتنس F2W Dual

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F2W Dual
107 تردمیل بی اچ فیتنس Prisma M10

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Prisma M10
108 تردمیل بی اچ فیتنس F1 Dual

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1 Dual
109 تردمیل بی اچ فیتنس I S Premium

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I S Premium
110 تردمیل بی اچ فیتنس SX Pro

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس SX Pro
111 تردمیل بی اچ فیتنس F0

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F0
112 تردمیل بی اچ فیتنس Luxor

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Luxor
113 تردمیل بی اچ فیتنس Jet Set S30

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Jet Set S30
114 تردمیل بی اچ فیتنس I S PRO

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I S PRO
115 تردمیل ریباک GT40

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 ریباک 4.950.000 تومان  تردمیل ریباک GT40
116  تردمیل ریباک GT50

2.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 ریباک 5.950.000 تومان  تردمیل ریباک GT50
117  تردمیل ریباک GT60

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 ریباک 6.950.000 تومان  تردمیل ریباک GT60
118  تردمیل تاپ فرم 9915

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.500.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9915
119  تردمیل تاپ فرم 9905

1.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.375.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9905
120  تردمیل تاپ فرم 9909

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.375.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9909
121  تردمیل تاپ فرم 9907

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.812.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 9907
122  تردمیل تاپ فرم 9999

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.687.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 9999
 123  تردمیل تاپ فرم 5181

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم ....  تردمیل تاپ فرم 5181
124  تردمیل تاپ فرم 5182

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 3.125.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 5182
125  تردمیل تاپ فرم 9917

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.937.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 9917
126  تردمیل تاپ فرم 9990

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.875.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9990
127  تردمیل تاپ فرم 5278

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 2.375.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 5278
128  تردمیل تاپ فرم 9919

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم 1.750.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9919
129  تردمیل تاپ فرم 9991

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  2.000.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9991
130  تردمیل تاپ فرم 5186

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5186
131  تردمیل تاپ فرم 5187

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5187
132 تردمیل تاپ فرم 5176

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5176
133  تردمیل تاپ فرم 5177

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5177
134 تردمیل تاپ فرم 5040

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5040
135 تردمیل تاپ فرم 5118

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  2.000.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 5118
136 تردمیل تاپ فرم 5117

1.2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5117
137 تردمیل دی کی سیتی CX6 4FUN

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی ....  تردمیل دی کی سیتی CX6 4FUN
138 تردمیل دی کی سیتی RX5 EB

1 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی ....  تردمیل دی کی سیتی RX5 EB
139 تردمیل دی کی سیتی SX24 CF

1.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX24 CF
140 تردمیل دی کی سیتی LX5 38

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی LX5 38
141 تردمیل دی کی سیتی DX18S CE

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX18S CE
142 تردمیل دی کی سیتی SX1 20ML

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX1 20ML
143 تردمیل دی کی سیتی A155

1 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی A155
144 تردمیل دی کی سیتی LX30N CE

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی LX30N CE
145  تردمیل دی کی سیتی DX8N 47

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX8N 47
146  تردمیل دی کی سیتی RX6 EB

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی RX6 EB
147  تردمیل دی کی سیتی LX8N 47

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی LX8N 47
148 تردمیل دی کی سیتی A165

1.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی A165
149 تردمیل دی کی سیتی SX6 20ML

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX6 20ML
150 تردمیل دی کی سیتی SX22 CF

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX22 CF
151 تردمیل دی کی سیتی DX30N CE

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX30N CE
152 تردمیل دی کی سیتی SX18 CD

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX18 CD
153 تردمیل دی کی سیتی DX4 47

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX4 47
154 تردمیل دی کی سیتی DX18P CE

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX18P CE
155 تردمیل دی کی سیتی SX1T2

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX1T2

156

تردمیل دی کی سیتی DX20S CE

4 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX20S CE
157 تردمیل دی کی سیتی DX20 CE

6 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX20 CE
158  تردمیل دی کی سیتی SX6 22

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX6 22
159 تردمیل دی کی سیتی DX18 CE

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX18 CE

ارسال نظر

نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()