لیست قیمت تردمیل

9 / 10
از 1 کاربر

قیمت یک الگوی مهم در تصمیم گیری ها و تعیین کننده ترین امر در انتخاب یک کالا می باشد ، اولین امری که در مواجهه با قیمت کالا در ذهن مشتری ایجاد می گردد این است که به نسبت افزایش قیمت کالا ، کیفیت نیز افزایش می یابد ، در صنعت تردمیل نیز مانند تمامی کالا ها بر اساس قیمت تردمیل ، قابلیت ها و سایز دستگاه تغییر می یابد ، اما این امر در تردمیل صادق نیست که کیفیت قربانی قیمت گردد ، قیمت تردمیل بر اساس قابلیت ها و ظرفیت تحمل بار تعیین می گردد ، اگر کاربری که از تردمیل استفاده می نماید وزن پایینی داشته باشد نیاز به هزینه برای خرید تردمیل با قیمت بالا نیست و می توان بر اساس وزن ، دستگاهی با قیمت مناسب انتخاب نمود ، قیمت تردمیل علاوه بر اساس وزن و ظرفیت به قابلیت هایی مانند شیب برقی ، چند کاره بودن تردمیل بستگی دارد .

لیست قیمت تردمیل به شرح زیر می باشد .

 شماره  اسم  برند  قیمت  جزئیات بیشتر
1

تردمیل پرومستر MT 1000

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

پرومستر  8.100.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 1000
2

تردمیل پرومستر MT 1500

2.7 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 8.600.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 1500
2

تردمیل پرومستر MT 200

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 6.950.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 200
2

تردمیل پرومستر MT 300

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 300
2

تردمیل پرومستر MT 400

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 8.100.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 400
3

تردمیل پرومستر MT 2600

3.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 9.100.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 2600
4

تردمیل پرومستر MT 2800

3.2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 9.600.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 2800
5

تردمیل پرومستر MT 6000

3.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 6000
8 تردمیل پرومستر MT 3500

3.5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 3500
 9 تردمیل پرومستر MT 4500

3.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 4500
10 تردمیل پرومستر MT 4800

3.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 4800
11 تردمیل پرومستر MT 2700

2.5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 10.400.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 2700
12 تردمیل پرومستر MT 2900

2.5 اسب بخار AC + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر 10.900.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 2900
13

تردمیل پرومستر T500

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر T500
14

تردمیل پرومستر MT 8500

4 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 8500
15

تردمیل پرومستر MT 9000

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پرومستر  ....  تردمیل پرومستر MT 9000
16

تردمیل توربو فیتنس Run 30

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 11.600.000 تومان
 تردمیل توربو فیتنس Run 30
17

تردمیل توربوفیتنس F16

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 8.900.000 تومان  تردمیل توربوفیتنس F16
18

تردمیل توربو فیتنس F22

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 9.500.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس F22
19

تردمیل توربوفیتنس F24

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربوفیتنس F24
20

تردمیل توربو فیتنس Run 40

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 12.300.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس Run 40
21

تردمیل توربوفیتنس Motion 60

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 14.800.000 تومان  تردمیل توربوفیتنس Motion 60
22

تردمیل توربو فیتنس TF 230

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF230
23

تردمیل توربو فیتنس TF 100

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 6.500.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF100
24

تردمیل توربو فیتنس TF 2400

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 9.500.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF2400
25

تردمیل توربو فیتنس TF 2200

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 8.100.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF2200
26

تردمیل توربو فیتنس TF 80

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF80
27

تردمیل توربو فیتنس TF 1900

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF1900
28 تردمیل توربو فیتنس TF 200

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF200
29 تردمیل توربو فیتنس TF 250

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 10.700.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF250
30

تردمیل توربو فیتنس LX 740

5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس LX740
31

تردمیل توربو فیتنس TF 500

5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 12.900.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF500
32

تردمیل توربو فیتنس TF 150

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 7.950.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس TF150
33 تردمیل توربو فیتنس TF 330

3.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF330
34 تردمیل توربو فیتنس TF 220

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF220
35 تردمیل توربو فیتنس 80 NEW

2.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 6.200.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 80 NEW
36 تردمیل توربو فیتنس 1900 NEW

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس 7.800.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 1900 NEW
37

تردمیل توربو فیتنس TF 800

2 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF800
38

تردمیل توربو فیتنس LX 770

1.5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس LX770
39

تردمیل توربو فیتنس TF 9300

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس TF9300
40 تردمیل اسپرتک 3300

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 6.950.000 تومان  تردمیل اسپرتک 3300
40 تردمیل اسپرتک 3301

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 3301
40 تردمیل اسپرتک 3302

2.7 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 7.950.000 تومان  تردمیل اسپرتک 3302
40 تردمیل اسپرتک 8801

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 8801
41 تردمیل اسپرتک 8802

3.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 8802
42 تردمیل اسپرتک 8501

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 8501
43 تردمیل اسپرتک 8502

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 8502
44 تردمیل اسپرتک 6601

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 7.650.000 تومان  تردمیل اسپرتک 6601
45 تردمیل اسپرتک 6603

2.7 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 8.150.000 تومان  تردمیل اسپرتک 6603
46 تردمیل اسپرتک Turbo 4000

4.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 12.950.000 تومان  تردمیل اسپرتک Turbo 4000
47 تردمیل اسپرتک 5501

3.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 8.600.000 تومان  تردمیل اسپرتک 5501
48 تردمیل اسپرتک 5502

3.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 9.100.000 تومان  تردمیل اسپرتک 5502
49 تردمیل اسپرتک 7700

3.2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 8.900.000 تومان  تردمیل اسپرتک 7700
50 تردمیل اسپرتک 7701

3.2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 7701
51 تردمیل اسپرتک 8902

3.5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 12.500.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8902
52

تردمیل اسپرتک 8903

3.5 اسب بخار AC + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 13.100.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8903
53 تردمیل اسپرتک 9501

4.2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 اسپرتک 13.450.000 تومان  تردمیل اسپرتک 9501
54

تردمیل جی کی اکسر Turbo 772

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 8.500.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  Turbo 772
55 تردمیل جی کی اکسر  M Power 880

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 12.100.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  M Power 880
56 تردمیل جی کی اکسر FOCUS 860

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر ....  تردمیل جی کی اکسر FOCUS 860
57 تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 9.900.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776
58 تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر ....  تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575
58 تردمیل جی کی اکسر Fitlux 585

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 15.900.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر Fitlux 585
59 تردمیل جی کی اکسر FITLUX 375

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 13.900.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776
60 تردمیل جی کی اکسر VIGOR 735

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر ....  تردمیل جی کی اکسر VIGOR735
61 تردمیل جی کی اکسر M Power 830

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 10.800.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر M Power 830
62 تردمیل جی کی اکسر FITLUX 555

2.7 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 15.000.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 555
63 تردمیل جی کی اکسر Gotech 9967

3 اسب بخار AC+ تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 جی کی اکسر 23.000.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر Gotech 9967
67

تردمیل پاندا DK11

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا DK11
68 تردمیل پاندا 9003D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا 9003D
69 تردمیل پاندا 8008B

3 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا 8008B
70 تردمیل پاندا 8012D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا 8012D
71 تردمیل پاندا DK19

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا DK19
72 تردمیل پاندا 8012

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا 8012
73 تردمیل پاندا 9003

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا 9003
74 تردمیل پاندا DK13

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 3.900.000 تومان  تردمیل پاندا DK13
74 تردمیل پاندا DK13D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 4.500.000 تومان  تردمیل پاندا DK13D
74 تردمیل پاندا DK14

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 5.900.000 تومان  تردمیل پاندا DK14
75 تردمیل پاندا DK14D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 6.800.000 تومان  تردمیل پاندا DK14D
76 تردمیل پاندا DK15

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 6.800.000 تومان  تردمیل پاندا DK15
77 تردمیل پاندا DK15D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا 7.500.000 تومان  تردمیل پاندا DK15D
78 تردمیل پاندا T800

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا T800
79 تردمیل پاندا T800D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا T800D
80 تردمیل پاندا 8018

3 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل پاندا 8018
84

تردمیل باشگاهی پاندا S998B

6 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 پاندا ....  تردمیل باشگاهی پاندا S998B
85 تردمیل آیرون مستر MT 280

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر ....  تردمیل آیرون مستر MT 280
86 تردمیل آیرون مستر T900

1.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 5.900.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T900
87 تردمیل آیرون مستر T900D

1.75 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 6.500.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T900D
88 تردمیل آیرون مستر F30D

2.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 8.600.000 تومان  تردمیل آیرون مستر F30D
89 تردمیل آیرون مستر F30

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 7.900.000 تومان  تردمیل آیرون مستر F30
90 تردمیل آیرون مستر Bj 8002

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر ....  تردمیل آیرون مستر Bj 8002
91 تردمیل آیرون مستر T930

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 6.800.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T930
92 تردمیل آیرون مستر T930D

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 7.500.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T930D
93 تردمیل آیرون مستر F60

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر ....  تردمیل آیرون مستر F60
94 تردمیل آیرون مستر F60D

3.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر 9.900.000 تومان  تردمیل آیرون مستر F60D
95 تردمیل آیرون مستر F90

4.5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر ....  تردمیل آیرون مستر F90
96 تردمیل آیرون مستر S3000

6 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر ....  تردمیل آیرون مستر S3000
97 تردمیل باشگاهی آیرون مستر S600

6 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 آیرون مستر ....  تردمیل باشگاهی آیرون مستر
98 تردمیل استرانگ ES 4500 I

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 6.350.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4500 I
99 تردمیل استرانگ TG 4200

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG 4200
100 تردمیل استرانگ TG 4200M

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG 4200M
101 تردمیل استرانگ ES 5802 I

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 6.260.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 5802 I
102 تردمیل استرانگ ES 5802IM

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 5802IM
103 تردمیل استرانگ TG 510BM

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG 510BM
104 تردمیل استرانگ TG 510B

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG 510B
105 تردمیل استرانگ ES 4500 IM

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 4500 IM
106 تردمیل استرانگ ES 8600

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES 8600
 107 تردمیل استرانگ TG 4600I

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG 4600I
108 تردمیل استرانگ TG4600IM

2 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG4600IM
 109 تردمیل استرانگ TG 510A

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG 510A
 110 تردمیل استرانگ TG 510AM

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG 510AM
111 تردمیل استرانگ TG 510IM

1.5 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG 510IM
112 تردمیل استرانگ TG 510I

1.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ TG 510I
 113 تردمیل استرانگ ES 800 C

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 16.542.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 800 C
114 تردمیل استرانگ TG 660C

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ 6.381.000 تومان  تردمیل استرانگ TG 660C
115 تردمیل استرانگ ES-7200

4 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 استرانگ ....  تردمیل استرانگ ES-7200
116 تردمیل پروتئوس PMT 4000

1.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PMT4000
117 تردمیل پروتئوس PST 4000

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PST 4000
118 تردمیل پروتئوس PMT 4000M

1.25 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PMT 4000M
119 تردمیل پروتئوس PST 4300

2.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 7.500.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST 4300
120 تردمیل پروتئوس PST 5100

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 11.200.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST5100
121 تردمیل پروتئوس PST 4500

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 7.800.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST4500
122 تردمیل پروتئوس PST 4800

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 9.800.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST4800
123 تردمیل پروتئوس PMT 5100

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PMT5100
124 تردمیل پروتئوس PST 4300M

2.25 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 8.200.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST 4300M
125 تردمیل پروتئوس PRT 1000

1 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PRT 1000
126 تردمیل پروتئوس MTM 6520

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس MTM 6520
127 تردمیل پروتئوس LDT-7560

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس LDT-7560
128 تردمیل پروتئوس PMT4550

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PMT4550
129 تردمیل پروتئوس PRT 1000M

1 اسب بخار + تردمیل چند کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PRT 1000M
130 تردمیل پروتئوس LDT 6560

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس LDT 6560
131 تردمیل پروتئوس PST 5400L

5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 31.000.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST 5400L
132 تردمیل پروتئوس PST 5400T

5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 34.800.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST 5400T
133 تردمیل پروتئوس Pro Master T12

5 اسب بخار AC + تردمیل تک کاره + 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 پروتئوس 36.000.000 تومان  تردمیل پروتئوس Pro Master T12
140 تردمیل بی اچ فیتنس I RC01 Dual

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس 9.360.000 تومان  تردمیل بی اچ فیتنس I RC01 Dual
141 تردمیل بی اچ فیتنس F1 Smart

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1 Smart
142 تردمیل بی اچ فیتنس i.Pioneer Run Dual

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس i.Pioneer Run Dual
143 تردمیل بی اچ فیتنس I RC04 Dual

3.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس ....  تردمیل بی اچ فیتنس I RC04 Dual
144 تردمیل بی اچ فیتنس F3

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F3
145 تردمیل بی اچ فیتنس F1

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1
146 تردمیل بی اچ فیتنس I RC09 DUAL

4 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس 13.800.000 تومان  تردمیل بی اچ فیتنس I RC09 DUAL
147 تردمیل بی اچ فیتنس Cruiser V50

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Cruiser V50
148 تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer Star

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer Star
149 تردمیل بی اچ فیتنس F2W Dual

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F2W Dual
150 تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer R2

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس 6.400.000 تومان  تردمیل بی اچ فیتنس Prisma M10
151 تردمیل بی اچ فیتنس F1 Dual

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1 Dual
152 تردمیل بی اچ فیتنس I S Premium

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I S Premium
153 تردمیل بی اچ فیتنس SX Pro

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس SX Pro
154 تردمیل بی اچ فیتنس F0

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F0
155 تردمیل بی اچ فیتنس Luxor

3.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Luxor
156 تردمیل بی اچ فیتنس Jet Set S30

2.75 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Jet Set S30
157 تردمیل بی اچ فیتنس I S PRO

3 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I S PRO
158 تردمیل ریباک GT40

2 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 ریباک ....  تردمیل ریباک GT40
159  تردمیل ریباک GT50

2.25 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 ریباک ....  تردمیل ریباک GT50
160  تردمیل ریباک GT60

2.5 اسب بخار + تردمیل تک کاره + 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 ریباک ....  تردمیل ریباک GT60

ارسال نظر

نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()